Judikatūra

Ar terminu „judikatūra” apzīmē tiesu spriedumos un atzinumos sniegtas juridiskas atziņas un principus.  Izskatot lietas, tiesas interpretē tiesību aktus, un šī interpretācija veido judikatūru. Judikatūru apkopo dažādās publikācijās (tiesību krājumos un juridiskos žurnālos, tiesu tīmekļa vietnēs, juridiskās datubāzēs).

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu