Orzecznictwo

Termin „orzecznictwo” oznacza normy i zasady wypracowane w orzeczeniach i opiniach sądowych wydanych przez sądy. Orzekając w sprawie, sądy dokonują wykładni prawa, która stanowi wkład w orzecznictwo. Orzecznictwo jest publikowane na różne sposoby (w zbiorach orzeczeń i czasopismach prawniczych, na stronach internetowych sądów, w prawniczych bazach danych).

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony