Judikatúra

Pojem „judikatúra“ označuje pravidlá a zásady vytvorené v rozsudkoch a súdnych stanoviskách súdov. Pri rozhodovaní vo veci súdy vykladajú právo, čo prispieva k vývoju judikatúry. Judikatúra sa uverejňuje rozličnými spôsobmi (v zbierkach rozhodnutí a vestníkoch, na webových stránkach súdov, v právnych databázach).

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom