Rättspraxis

Termen ”rättspraxis” syftar på regler och principer som utvecklats i avgöranden och yttranden från domstolar. När domstolarna avgör mål gör de tolkningar av lagen som bidrar till att utveckla rättspraxis. Rättspraxis offentliggörs på olika sätt (rättsfallssamlingar, domstolarnas webbplatser, rättsdatabaser).

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats