Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sudska praksa EU-a

Iako pravo Europske unije (EU) moraju primjenjivati svi sudovi u državama članicama (bilo da se radi o nacionalnim, regionalnim ili lokalnim sudovima), Sud Europske unije osigurava da se tumačenje i primjena prava EU-a provode na jednak način u svim državama članicama. Stoga sudska praksa EU-a većinom potječe sa Suda Europske unije.

hr_There is no official translation of the language version.
An automatic translation of this content is available in:

Sud Europske unije sastoji se od tri suda: Suda, Općeg suda (osnovanog 1988.) i Službeničkog suda (osnovanog 2004.).

Sud predstavlja pravosudno tijelo Europske unije i, u suradnji sa sudovima država članica, osigurava primjenu i jednako tumačenje prava Europske unije. Budući da svaki službeni jezik Europske unije može biti jezik predmeta, Sud je višejezična institucija. Sud mora osiguravati da se njegova sudska praksa dostavlja u sve države članice.

Tri suda Suda Europske unije od osnivanja su donijela ukupno oko 15 000 presuda.

Sudska praksa od 17. 6. 1997. dostupna je na službenim jezicima EU-a na web-mjestu suda. Baza podataka uključuje potpune tekstove presuda, mišljenja Suda, mišljenja pravobranitelja i naloge sudova u EU-u. Baza podataka može se pretraživati po broju predmeta, datumu, imenima stranaka, ključnim riječima u tekstu itd. Nadalje, baza podataka sadrži sažetke odluka, informacije o odlukama koje nisu objavljene u sudskim izvješćima i obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Druge relevantne baze podataka o sudskoj praksi:

  • EUR-Lex, pravna baza podataka Europske unije: sudska praksa na svim službenim jezicima EU-a, uključujući sudsku praksu od prije 17. 6. 1997.
  • JURIFAST, baza podataka Udruženja državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA Europe), koja sadrži odluke o prethodnim pitanjima Suda Europske unije i relevantna preliminarna pitanja sudova država članica (dostupna na engleskom i francuskom jeziku).
  • JURE je baza podataka koju je izradila Europska komisija, a sadrži sudsku praksu o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima te o priznavanju i provedbi presuda u državama članicama osim one u kojoj je presuda donesena. Baza obuhvaća sudsku praksu u vezi s mjerodavnim međunarodnim konvencijama (tj. Briselskom konvencijom iz 1968. i Luganskom konvencijom iz 1988.) te sudsku praksu EU-a i država članica.
Posljednji put ažurirano: 26/04/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici