Pravna pomoć


Direktivom Vijeća 2002/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima teži se promicanju primjene pravne pomoći u prekograničnim sporovima za osobe koje nemaju dovoljna sredstva, a pomoć je nužna kako bi im se osigurao učinkovit pristup pravosuđu.


Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj. Između Danske i određenih država članica primjenjuje se Europski sporazum o slanju zahtjeva za pružanje pravne pomoći iz 1977.

Tijela za prijenos nadležna su za slanje zahtjeva. Tijela za primanje nadležna su za primanje zahtjeva.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca, jedan za zahtjeve za pravnu pomoć, a drugi za prijenos zahtjeva za pravnu pomoć.

Dodatne informacije potražite na našoj stranici o pravnoj pomoći.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

  • Obrazac zahtjeva za pravnu pomoć u drugoj državi članici europske unije
    • hr_in hrvatski
  • Obrazac za upućivanje zahtjeva za pružanje pravne pomoći
    • hr_in hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 15/06/2015