Formoli relatati mal-ġbir ta' provi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjaliIr-Regolament (KE) Nru. 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati ta' l-iStati Membri fis-smigħ ta' xhieda fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali għandu l-għan li jtejjeb, jissimplifika u jħaffef il-kooperazzjoni bejn il-qrati fis-smigħ tax-xhieda.

Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri kollha ta' l-Unjoni Ewropea ħlief għad-Danimarka. Bejn id-Danimarka u l-Istati Membri l-oħrajn tapplika l-Konvenzjoni dwar is-Smigħ ta' Xhieda f'Pajjiż Barrani fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali ta' l-1970.

Ir-Regolament jipprovdi żewġ modi għas-smigħ ta' xhieda bejn l-Istati Membri: jew li jintbagħtu talbiet direttament bejn il-qrati jew li x-xhieda jinstemgħu direttament mill-qorti li tagħmel it-talba.

Il-Qorti li tagħmel it-Talba hija l-qorti li quddiemha jinbdew jew ikun hemm ħsieb li jinbdew il-proċedimenti. Il-Qorti li ssirilha t-Talba hija l-qorti ta' Stat Membru ieħor li jkollha l-kompetenza li tisma' x-xhieda. Il-Korp Ċentrali huwa responsabbli biex jipprovdi informazzjoni u jfittex soluzzjonijiet għad-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu fir-rigward ta' talba.

Ir-Regolament jipprovdi għal għaxar formoli.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna tagħna dwar is-Smigħ ta' xhieda

Dokumenti relatati

Gwida għall-prattika għall-applikazzoni tar-regolament dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda PDF (308 Kb) mt

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.
Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ, id-dritt tal-UE għandu japplika għar-Renju Unit u fir-Renju Unit matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Ir-Renju Unit jista’ jintgħażel fil-formoli sa’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-31 ta’ Diċembru 2020.

  Il-Portal Ewropew Ġustizzja-e issa joffrilek il-possibbiltà li tibgħat formoli lil qrati f’ċerti Stati Membri permezz ta’ mezz elettroniku sigur. Il-formoli li jistgħu jintbagħtu b'dan il-mod huma mmarkati bl-ikona e-signature icon.
Biex tkun taf aktar dwar kif tista’ tissottometti t-talba tiegħek b’mod elettroniku, jekk jogħġbok ikklikkja hawnhekk.

 • Formola A - Talba għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • mt_in il-Malti
 • Formola B - Għarfien ta’ riċevuta ta’ talba għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • mt_in il-Malti
 • Formola C - Talba għal tagħrif addizzjonali għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • mt_in il-Malti
 • Formola D - Għarfien ta’ riċevuta ta’ depożitu jew ħlas bil-quddiem
  • mt_in il-Malti
 • Formola E - Notifika li tirrigwarja t-talba għal proċeduri speċjali u/jew għall-użu ta’ teknoloġiji ta’ komunikazzjonijiet
  • mt_in il-Malti
 • Formola F - Notifika tad-data, ħin, post ta’ eżekuzzjoni tal-kumpilazzjoni ta’ xhieda u l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
  • mt_in il-Malti
 • Formola G - In-notifika ta’ dewmien
  • mt_in il-Malti
 • Formola H - Tagħrif dwar ir-riżultat tat-talba
  • mt_in il-Malti
 • Formola I - Talba għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • mt_in il-Malti
 • Formola J - Tagħrif mill-korp ċentrali/awtorità kompetenti
  • mt_in il-Malti

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Biex tillowdja PDF li ffirmajt b'mod elettroniku jeħtieġlek tilloggja. e-signature icon

Biex tillowdja PDF li ffirmajt b'mod elettroniku jeħtieġlek tilloggja. e-signature icon


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament : 01/10/2015

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna