Формуляри за искове с малък материален интерес
Регламент на Съвета 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес се стреми да подобри и опрости процедурите по гражданските и търговски дела, когато стойността на иска не надхвърля 2000 евро.

Регламентът се прилага между всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Процедурата за искове с малък материален интерес действа въз основа на стандартни формуляри. Тя е писмена, освен ако съдът не сметне за необходимо устно изслушване.

Регламентът определя и времеви ограничения за страните и съда, за да се ускори решаването на спора.

Регламентът предвижда четири стандартни формуляра.

За допълнителна информация вижте нашата страница за иси сковете с малък материален интерес.

Документи по темата

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интерес PDF (1341 Kb) bg

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

  Понастоящем Европейският портал за електронно правосъдие ви дава възможност да изпращате формуляри до съдилища в някои държави членки по сигурен електронен канал. Формулярите, които могат да се изпращат по този начин, са обозначени с икона e-signature icon.
За да научите повече за това как можете да подадете вашия иск по електронен път, моля, щракнете тук.

 • Формуляр A - Исков формуляр eSignature icon
  • bg_in български
 • Формуляр Б - Искане от съда или правораздавателния орган за попълване и/или поправка на исков формуляр
  • bg_in български
 • Формуляр В - Формуляр с отговори
  • bg_in български
 • Формуляр Г - Удостоверение относно съдебно решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес или съдебна спогодба
  • bg_in български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


За да заредите PDF документ, който сте подписали по електронен път, трябва да влезете в системата. e-signature icon

За да заредите PDF документ, който сте подписали по електронен път, трябва да влезете в системата. e-signature icon


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 01/10/2015

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт