Formularer til fremsættelse af småkravEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure skal forbedre og forenkle civil- og handelsretlige procedurer for fordringer på op til 2 000 euro.

Forordningen gælder mellem alle EU-lande undtagen Danmark.

Småkravsproceduren er baseret på brug af formularer. Det er en skriftlig procedure, medmindre retten finder det nødvendigt at afholde et mundtligt retsmøde.

Forordningen fastsætter også tidsfrister for parterne og retten for at fremskynde sagsbehandlingen.

Forordningen indfører fire forskellige formularer.

For yderligere oplysninger se vores side om småkrav.

Relevante dokumenter

Practice guide for the application of the European Small Claims Procedure PDF (1055 Kb) en

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. februar 2020 er Storbritannien ikke længere medlem af EU, men ifølge udtrædelsesaftalen vil EU-lovgivningen fortsat gælde for og i Storbritannien i overgangsperioden. I denne periode, som løber til den 31. december 2020, vil Storbritannien derfor også stå som en valgmulighed på formularer, der vedrører e-Justice.

 • Formular A - Anmodningsformular
  • da_in dansk
 • Formular B - Anmodning fra retten om komplettering og/eller berigtigelse af anmodningsformularen
  • da_in dansk
 • Formular C - Svarformular
  • da_in dansk
 • Formular D - Attest vedrørende en retsafgørelse truffet i den europæiske småkravsprocedure eller et retsforlig
  • da_in dansk

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.

Hvis du allerede har gemt en formular, trykkes der på ''upload udkast''.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering : 01/10/2015