Veidlapas prasībām par nelielām summāmEiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir izdota cerībā uzlabot un vienkāršot procedūras civillietās un komerclietās, kurās prasījums nepārsniedz 2000 eiro.

Regula ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Maza apmēra prasību tiesvedībā izmanto standarta veidlapas. Tā ir rakstiskā tiesvedība, ja vien tiesa neuzskata, ka nepieciešama mutiska lietas izskatīšana.

Turklāt regula lietas pusēm un tiesai nosaka termiņus, lai tiesāšanos paātrinātu.

Regula paredz četras standarta veidlapas.

Ja vajadzīga sīkāka informācija, ielūkojieties mūsu lappusē par maza apmēra prasībām.

Saistītie materiāli

Praktiska rokasgrāmata par Eiropas procedūr as maza apmēra prasībām PDF (1304 Kb) lv

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā uz Apvienoto Karalisti attiecas un tās iekšienē tiek piemēroti ES tiesību akti. Veidlapās Apvienoto Karalisti varēs atlasīt līdz pārejas perioda beigām, 2020. gada 31. decembrim.

 • A Veidlapa - Prasības pieteikuma veidlapa
  • lv_in latviešu
 • B Veidlapa - Tiesas pieprasījums papildināt un/vai labot prasības pieteikuma veidlapu
  • lv_in latviešu
 • C Veidlapa - Atbildes veidlapa
  • lv_in latviešu
 • D Veidlapa - Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi eiropas procedūrai maza apmēra prasībām vai tiesas izlīgumu
  • lv_in latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta : 01/10/2015