Drobne roszczenia – formularzeRozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu usprawnienie i uproszczenie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 2000 euro.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stosuje się w oparciu o standardowe formularze. Jest to postępowanie pisemne, chyba że sąd uzna za niezbędne przeprowadzenie rozprawy.

Rozporządzenie ustanawia również terminy obowiązujące strony i sąd w celu przyspieszenia postępowania.

Rozporządzenie przewiduje stosowanie czterech standardowych formularzy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej poświęconej drobnym roszczeniom.

Powiązane dokumenty

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (1337 Kb) pl

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

  Obecnie europejski portal „e-Sprawiedliwość” oferuje możliwość wysyłania formularzy do sądów w niektórych państwach członkowskich za pośrednictwem bezpiecznego kanału elektronicznego. Formularze, które można przesyłać w ten sposób, oznaczono ikoną e-signature icon.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania swojego roszczenia drogą elektroniczną, kliknij tutaj.

 • Formularz A - Formularz pozwu eSignature icon
  • pl_in polski
 • Formularz B - Wezwanie sądu lub trybunału do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwu
  • pl_in polski
 • Formularz C - Formularz odpowiedzi
  • pl_in polski
 • Formularz D - Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń lub ugody sądowej
  • pl_in polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Aby załadować plik PDF podpisany elektronicznie, trzeba się zalogować. e-signature icon

Aby załadować plik PDF podpisany elektronicznie, trzeba się zalogować. e-signature icon


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 01/10/2015

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony