Imovinskopravni učinci braka i registrirane zajednice

Svi parovi u Europskoj uniji obuhvaćeni su imovinskim režimima primjenjivima na njihovu zajednicu, a sve više parova u Europskoj uniji ima međunarodnu dimenziju.

Građani Unije sve češće prelaze nacionalne granice zbog studiranja, rada ili zasnivanja obitelji u drugoj državi članici, zbog čega raste broj parova s međunarodnom dimenzijom: parova partnera različitih nacionalnosti, parova koji žive u državi članici čije državljanstvo nemaju, parova koji posjeduju nekretnine u različitim državama ili parova koji se razvedu ili preminu u stranoj zemlji. Međunarodni parovi koji su zasnovali bračnu zajednicu ili registrirano partnerstvo moraju upravljati svojom imovinom te je podijeliti u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera.

Trenutačno se osobe u međunarodnom braku ili registriranom partnerstvu suočavaju s nesigurnošću prilikom upravljanja imovinom ili njezine podjele u slučaju razvoda ili smrti. Teško doznaju u kojoj je državi članici sud nadležan za rješavanje pitanja njihova imovinskog režima, koje će se pravo primjenjivati na njihov imovinski režim i kako će odluka o njihovu imovinskom režimu donesena u jednoj državi članici biti priznata i izvršena u drugoj državi članici.

Komisija je 2011. predstavila dva prijedloga kojima se međunarodnim parovima osigurava pravna sigurnost u pogledu upravljanja njihovom imovinom i njezina dijeljenja u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera. Jedan od prijedloga odnosio se na imovinske režime za bračne zajednice, a drugi na imovinske režime za registrirana partnerstva. Kako ti prijedlozi potpadaju pod obiteljsko pravo, Vijeće ih je moralo donijeti jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Nakon nekoliko godina pregovora Vijeće je u prosincu 2015. zaključilo da se prijedlozi neće moći jednoglasno donijeti u razumnom roku.

Nakon toga, 18 država članica (Švedska, Belgija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Španjolska, Francuska, Portugal, Italija, Malta, Luksemburg, Njemačka, Češka, Nizozemska, Austrija, Bugarska, Finska i Cipar) izrazilo je želju da uspostave pojačanu međusobnu suradnju u području imovinskog režima međunarodnih parova kako bi države članice koje to žele mogle donijeti zakonodavstvo Unije u tom području.

Na temelju navedenih zahtjeva Komisija je 2. ožujka 2016. donijela tri prijedloga: prijedlog Odluke Vijeća o odobravanju pojačane suradnje u području imovinskih režima međunarodnih parova, kojim su obuhvaćene i bračne zajednice i registrirana partnerstva, te dva prijedloga uredbi Vijeća za provedbu pojačane suradnje, prvi o imovinskom režimu za bračne zajednice, a drugi o imovinskom režimu za registrirana partnerstva.

Prijedlozi dviju uredbi sadržavaju pravila kako odrediti u kojoj će državi članici sud rješavati pitanja povezana s imovinskim režimima međunarodnih parova (sudska nadležnost), koje bi se pravo trebalo primjenjivati na ta pitanja (mjerodavno pravo) te kako se sudske odluke i javnobilježničke isprave povezane s tim pitanjima sastavljene u jednoj državi članici trebaju priznavati i izvršavati u drugoj državi članici. Kako se predloženim uredbama uređuje upravljanje imovinom, a posebno i dijeljenje imovine međunarodnih parova u slučaju razvoda/rastave ili smrti jednog partnera, one su usko povezane s postojećim propisima Unije o razvodu/rastavi i nasljeđivanju.

Vijeće i Europski parlament trenutačno razmatraju Komisijine prijedloge.

Države članice koje ne sudjeluju u pojačanoj suradnji mogu se u nju uključiti u svako vrijeme.

Ako tražite informacije o pravu država članica koje se odnosi na imovinske režime za bračne zajednice i registrirana partnerstva, obratite se nadležnom tijelu države članice. Možete posjetiti i internetske stranice Vijeća javnih bilježnika Europske unije http://www.coupleseurope.eu/hr/home.

Posljednji put ažurirano: 02/06/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici