Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Erikohtud

Mitmes liikmesriigis on erikohtud, mis tegelevad konkreetsete teemadega. Sellised kohtud lahendavad sageli haldusvaidlusi ja mõningatel juhtudel vaidlusi eraisikute ja ettevõtete vahel.

Paljudel liikmesriikidel on erikohtud haldusasjade jaoks, s.t avalike asutuste ja eraisikute või ettevõtete vaheliste vaidluste jaoks avaliku halduse alaste otsuste üle, nagu vaidlused ehitusloa, ettevõtte käitamise või maksude hindamise üle.

Eraisikute ja/või ettevõtete vaheliste vaidluste valdkonnas (tsiviilasjad) on mõnes liikmesriigis töösuhteid arutavad erikohtud.

Üksikasjaliku teabe saamiseks liikmesriigi erikohtute kohta klõpsake paremal küljel ühel lipukesel.

Viimati uuendatud: 04/05/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.