Право

Правото е система от правила, създадени и прилагани от публичните институции. Правото е основен определящ фактор на обществото, който оформя политическата, икономическата и социалната среда и допринася в значителна степен за социалния мир. Поради това е изключително важно всеки гражданин да бъде информиран за приложимото право.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт