Právo

Právo je systém pravidel vytvořený a uplatňovaný veřejnými institucemi. Právo je hlavní určující faktor společnosti, který utváří politické, hospodářské a sociální prostředí a který podstatným způsobem přispívá k sociálnímu smíru. Proto je velmi důležité, aby byl každý občan informován o platných právních předpisech.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.