Gældende ret

Lovgivning er et system af regler, som indføres og håndhæves af offentlige myndigheder. Lovgivning er en afgørende faktor for samfundet, som former det politiske, økonomiske og sociale miljø og grundlæggende bidrager til at skabe fred i samfundet. Det er derfor af afgørende betydning for den enkelte borger at være informeret om gældende lov.