Oikeus

Laki on julkisten toimielinten laatimien ja toimeenpanemien sääntöjen järjestelmä. Laki on merkittävä yhteiskunnan toimintaa säätelevä tekijä, jolla muokataan poliittista, taloudellista ja sosiaalista toimintaympäristöä ja jolla on tärkeä osa yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä. Tästä syystä jokaisen kansalaisen on tunnettava sovellettava laki.