Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Kroatien – samarbejde på det civilretlige område

Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. juli udgør endnu en milepæl i opbygningen af EU.

Oplysninger, som Kroatien har indsendt på både kroatisk og engelsk vedrørende EU-lovgivning inden for civilretligt samarbejde, findes nedenfor:

Oplysningerne vedrører følgende områder:

  • retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
  • ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar
  • underholdspligt
  • forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter
  • bevisoptagelse
  • europæiske procedurer (den europæiske betalingspåbudsprocedure, den europæiske småkravsprocedure, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav).

Bemærk også, at forskellige forordninger på det civilretlige område er ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 på grund af Kroatiens tiltrædelse.

Sidste opdatering: 06/03/2014

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.