Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Horvaatia – koostöö tsiviilasjades

Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga 1. juulil tähistab järjekordset saavutust ELi ülesehitamisel.

Tutvuge Horvaatia esitatud horvaatia- ja ingliskeelse teabega ELi õigusaktide kohta, mis käsitleb õigusalast koostööd tsiviilasjades:

Käsitletud on järgmisi valdkondi:

  • tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevad kohtuotsused
  • abieluasjad ja vanemlik vastutus
  • ülalpidamiskohustused
  • kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine
  • tõendite kogumine
  • Euroopa menetlused (Euroopa maksekäsk, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta)

Tsiviilõiguse valdkonna teatavaid määruseid on Horvaatia ühinemisest tulenevalt muudetud nõukogu 13. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 517/2013.

Viimati uuendatud: 02/12/2013

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.