Sähköinen asiointi

Tietotekniikka on nopeasti ja merkittävästi muuttanut jokapäiväistä elämäämme. Riita-asioiden oikeudenkäyntien on vastattava haasteisiin, joita tilanne tuo tullessaan, jotta oikeudenkäytölle voidaan luoda nykyajan odotuksia vastaavat puitteet.

Monet jäsenvaltiot ovat viime vuosina muuttaneet lainsäädäntöään niin, että riitaoikeudenkäynneissä voidaan käyttää nykyaikaista viestintä- ja tietotekniikka. Näillä muutoksilla mahdollistetaan uusien välineiden, kuten internetin, käyttö oikeusviranomaisten ja asianosaisten välisessä viestinnässä.

Joissakin tapauksissa menettely voidaan aloittaa sähköisellä kanteella, jonka kantaja lähettää tuomioistuimelle internetin kautta. On myös mahdollista, että viranomainen antaa oikeudenkäyntiasiakirjat asianosaisille tiedoksi sähköisesti. Joissakin tapauksissa kaikki viestintä tapahtuu sähköisesti. Internetin käyttö viestintätarkoituksiin on joissakin jäsenvaltioissa sallittua melkein kaikissa riitaoikeudenkäynneissä ja toisissa se on rajoitettu tietyntyyppisiin oikeudenkäynteihin.

Nykyaikaisen viestintätekniikan käyttäminen riitaoikeudenkäynneissä ei saa vaarantaa asianosaisten perusoikeuksia. Oikeussuojan toteutuminen ei saa estyä sen vuoksi, että asianosaisella ei ole käytössään tiettyä viestintätekniikkaa. Lisäksi kansallisessa lainsäädännössä olisi varmistettava, että internetin kautta tapahtuva viestintä ei uhkaa oikeudenkäynnissä käytettävien arkaluonteisten tietojen asianmukaista suojaa.

Asiaa koskevasta jäsenvaltioiden lainsäädännöstä saa tarkempaa tietoa valitsemalla oikealta kyseisen jäsenvaltion lipun.

Päivitetty viimeksi: 27/04/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme