Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Perintöoikeus

Kansalliset perintösäännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä (kuka perii, miten lakiosa määräytyy, missä määrin perinnöstä voi määrätä testamentilla, miten pesänselvitys hoidetaan, mikä on perillisen vastuu veloista jne.). Useampaan kuin yhteen maahan liittyvissä perintöasioissa on olennaista määritellä, minkä tuomioistuimen toimivaltaan asia kuuluu ja minkä maan lakia sovelletaan.

Useampaan kuin yhteen maahan liittyvien perintöasioiden käsittely helpottui huomattavasti, kun 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttiin uudet EU:n säännöt, joiden ansiosta kansalaisten on helpompi hoitaa kansainvälisen perintöasian oikeudellinen puoli. Uusia sääntöjä sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolevien perintöön.

Asetuksella varmistetaan, että useampaan kuin yhteen maahan liittyvä perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta. Perintöön sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin määräytyvät periaatteessa perinnönjättäjän viimeisen asuinpaikan perusteella. Perinnönjättäjä voi kuitenkin määrätä testamentissa, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on. Kun perintöön, jolla on liittymäkohtia useampaan kuin yhteen maahan, sovelletaan yhtä ja samaa lainsäädäntöä yhden ainoan viranomaisen toimesta, voidaan välttää rinnakkaiset menettelyt ja mahdollisesti ristiriitaiset tuomioistuinten päätökset. Lisäksi näin varmistetaan, että missä tahansa jäsenvaltiossa annetut päätökset tunnustetaan kaikkialla unionissa ilman erityisiä menettelyjä.

Asetuksella otetaan myös käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa. Kun eurooppalainen perintötodistus on annettu, se hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ilman muita menettelyjä.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 täytäntöönpanoasetuksen, jjossa vahvistetaan käytettävät lomakkeet.

- Word Word (245 Kb) fi

- pdf PDF (722 Kb) fi

Lomakkeisiin kuuluu mm. eurooppalainen perintötodistus:

- Word Word (148 Kb) fi

- pdf PDF (448 Kb) fi

Lähitulevaisuudessa lomakkeet voi täyttää sähköisesti Euroopan oikeusportaalissa.

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu asetuksen soveltamiseen. Näin ollen näissä kolmessa jäsenvaltiossa vireille pannut, useampaan kuin yhteen maahan liittyviä perintöasioita koskevat menettelyt käsitellään edelleen pelkästään kansallisten sääntöjen perusteella.

Perintöverolainsäädäntöä koskevat asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

EU:n uusista perintösäännöistä kerrotaan tässä esitteessä.

Asetuksen soveltamiseen osallistuvien jäsenvaltioiden viralliset ilmoitukset ovat saatavilla täällä:

- 78 artiklan nojalla tehdyt ilmoitukset PDF (414 KB) fi

- 79 artiklan nojalla tehdyt ilmoitukset PDF (257 KB) fi

Voit tutustua haluamasi jäsenvaltion perintölainsäädäntöä ja -menettelyjä koskeviin sivuihin klikkaamalla kyseisen valtion lippua tällä sivulla. Sivut on laatinut Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) yhteistyössä Euroopan unionin notaarien liiton (CNUE) kanssa.

Notaarien liiton ylläpitämälle sivustolle Successions in Europe on koottu tietoja perintöasioista 22 jäsenvaltiossa (Suomi ei ole mukana).

Tarvitsetko notaaria? Tällä Euroopan oikeusportaalin hakutoiminnolla voit hakea notaareja eri EU-maista. Palvelua ylläpitää Euroopan komissio yhdessä siihen osallistuvien maiden notaariorganisaatioiden kanssa.

Testamenttien rekisteröintiä koskevissa kansallisissa säännöissä on suuria eroja. Joissakin jäsenvaltioissa testamentintekijän on rekisteröitävä testamenttinsa. Osa jäsenvaltioista sen sijaan suosittelee rekisteröimistä tai edellyttää sitä ainoastaan tietyntyyppisten testamenttien osalta. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole testamenttirekisteriä.

Jos etsit tietoa testamentin rekisteröinnistä jossakin jäsenvaltiossa tai haluat tarkistaa, oliko vainaja tehnyt testamentin, voit hakea tietoa eurooppalaisen testamenttirekisterien verkoston (ENRWA) verkkosivustosta, jossa on maakohtaiset tietosivut kolmella tai neljällä kielellä. Tietosivuilla selitetään testamenttien rekisteröintiä koskevat säännöt ja annetaan neuvoja testamenttien etsimisestä kussakin jäsenvaltiossa.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme