Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet valamennyi uniós tagállamra vonatkozik, ideértve Dániát is, amely párhuzamos megállapodást kötött az Európai Közösséggel a 44/2001/EK rendeletről (Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról). Ez a megállapodás 2007. július 1-jén lépett hatályba.

A valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás előírása nélkül elismerik.

Valamely tagállamban hozott és ebben az államban végrehajtható határozatot más tagállamban akkor hajtanak végre, ha azt bármely érdekelt fél kérelmére ott végrehajthatónak nyilvánították. A kérelmet a tagállam által a rendelet 39. cikke értelmében megjelölt bírósághoz vagy illetékes hatósághoz kell benyújtani. A végrehajthatóvá nyilvánításra irányuló kérelem tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést a tagállam által a rendelet 43. cikke (2) bekezdése és 44. cikke értelmében megjelölt bírósághoz kell benyújtani.

A 44/2001/EK rendeletet 2015. január 10-től felváltotta az 1215/2012/EU rendelet (a Brüsszel I. rendelet (átdolgozás)). Ez az új rendelet kizárólag a 2015. január 10. napján vagy azt követően indított eljárásokra, az alaki követelményeknek megfelelően az említett napon vagy azt követően kiállított vagy nyilvántartásba vett közokiratokra és az említett napon vagy azt követően jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre alkalmazandó. Továbbra is a 44/2001/EK rendelet alkalmazandó azokra a 2015. január 10. előtt indított eljárásokban hozott határozatokra, az alaki követelményeknek megfelelően az említett napot megelőzően kiállított vagy nyilvántartásba vett közokiratokra és az említett napot megelőzően jóváhagyott vagy megkötött perbeli egyezségekre, amelyek a korábbi rendelet hatálya alá tartoznak.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodás alapján az 1215/2012/EU rendelet Dániában alkalmazandó. A szükséges jogszabályi módosítások 2013. június 1-jén hatályba léptek Dániában.

A rendelet két formanyomtatványról rendelkezik.

Az 1215/2012/EU rendelet 75. és 76. cikke értelmében a tagállamok által küldött értesítések itt találhatóak.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az Ön rendelkezésére.

A tagállamok értesítéséről szóló információkért kérjük, válasszon ki egy zászlót a jobb oldalon található listáról.

Utolsó frissítés: 01/06/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit