Pengekrav

I forbindelse med civile og handelsrelaterede tvister kan EU-retten benyttes i sager, der har et grænseoverskridende aspekt, med henblik på at inddrive udestående fordringer.

Dette afsnit omhandler

  • den europæiske betalingspåkravsprocedure - en forenklet procedure for grænseoverskridende pengekrav, der er ubestridt af skyldneren, og som er baseret på formularer
  • den europæiske småkravsprocedure - en forenklet procedure, der fremskynder grænseoverskridende pengekrav, som ikke overstiger 2 000 euro
  • insolvens - måder, hvorpå du kan beskyttes på nationalt plan eller på EU-plan, når en virksomhed, som du har et pengekrav mod, går konkurs.
Sidste opdatering: 27/04/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website