Naudas prasījumi

ES tiesību aktus par tiesvedību civillietās un komerclietās var izmantot ar pārrobežu jautājumiem saistītos gadījumos, lai prasītu naudu, ko kāds kādam ir parādā.

Šajā nodaļā ir iekļauta informācija par šādiem jēdzieniem:

  • Eiropas maksājuma rīkojums – vienkāršota procedūra pārrobežu naudas prasībām, ko atbildētājs neapstrīd;
  • Eiropas procedūra maza apmēra prasībām – vienkāršota procedūra, ar kuru paātrina tādu pārrobežu prasību izskatīšanu, kuras nepārsniedz 2000 euro;
  • maksātnespēja – valstu un Eiropas Savienības kārtība attiecībā uz aizsardzību tādos gadījumos, ja uzņēmumam, pret kuru jums ir prasība, draud bankrots.
Lapa atjaunināta: 06/06/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu