Vorderingen van geldelijke aard

Het recht van de EU inzake civiel- en handelsrechtelijke geschillen kan worden toegepast in gevallen waarin een geldvordering een grensoverschrijdend element bevat.

Deze rubriek omvat

  • de Europese betalingsbevelprocedure - een vereenvoudigde procedure voor grensoverschrijdende inning van geldvorderingen die door de schuldenaar niet worden betwist;
  • de Europese procedure voor geringe vorderingen - een vereenvoudigde procedure voor snellere afhandeling van grensoverschrijdende vorderingen tot 2 000 euro;
  • insolventie - bescherming op nationaal niveau en op EU-niveau in gevallen waarin een onderneming waartegen u een vordering hebt failliet dreigt te gaan.
Laatste update: 06/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website