Drobné nároky

Smyslem evropského řízení o drobných nárocích je zjednodušit a urychlit uplatňování přeshraničních nároků nepřesahujících částku 2000 EUR.

Evropské řízení o drobných nárocích je stranám sporu k dispozici jako alternativa ke stávajícím řízením podle právních předpisů členských států. Rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích v jednom členském státě je uznáno a je vykonatelné v jiném členském státě bez nutnosti prohlášení o vykonatelnosti a bez možnosti napadnout jeho uznání.

Pro evropské řízení o drobných nárocích byly vypracovány standardizované formuláře. Jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU a lze je vyplnit zde. K zahájení řízení je třeba vyplnit „Formulář A“. K formuláři by měly být přiloženy všechny příslušné podklady, jako například účtenky, faktury atd.

Formulář A musí být zaslán příslušnému soudu. Po obdržení formuláře žádosti soud musí vyplnit příslušnou část formuláře pro vyjádření. Do 14 dnů po obdržení formuláře žádosti by soud měl doručit jeho kopii spolu s formulářem pro vyjádření žalovanému. Žalovaný má 30 dnů na odpověď formou vyplnění příslušné části formuláře pro vyjádření. Soud musí poslat kopii každé odpovědi žalobci do 14 dnů.

Do 30 dnů od doručení odpovědi žalovaného (pokud existuje) musí soud buď vydat rozhodnutí o předmětném drobném nároku, nebo si písemně vyžádat další informace od každé strany anebo předvolat strany k ústnímu jednání. V případě ústního jednání není nutné právní zastoupení.

S tímto formulářem (který bude možná třeba přeložit do jazyka druhého členského státu) a kopií rozhodnutí je rozhodnutí vykonatelné ve všech ostatních členských státech Evropské unie bez jakýchkoli dalších formalit. Jediným důvodem, pro který je výkon rozhodnutí v jiném členském státě možné odmítnout, je jeho neslučitelnost s jiným rozhodnutím tohoto členského státu mezi týmiž stranami. Výkon rozhodnutí probíhá v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, v němž k výkonu rozhodnutí dochází.

Související internetové odkazy

Příručka pro uživatele k Evropskému řízení o drobných nárocích PDF (756 Kb) cs

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích PDF (1081 Kb) cs

Drobné nároky – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Pro podrobné informace o evropském řízení o drobných nárocích nebo o vnitrostátních postupech klikněte na jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Poslední aktualizace: 03/06/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.