Borgere

Hvordan kan ERN-civil hjælpe borgerne?

ERN-civil letter forbindelserne mellem de nationale judicielle myndigheder, hvilket er til gavn for borgere, der er involveret i grænseoverskridende sager på det civil- og handelsretlige område. ERN-civil fremmer en effektiv domstolsadgang på følgende måder:

- det giver borgerne en lang række oplysninger om europæisk, national og international lovgivning på det civil- og handelsretlige område via emnespecifikke sider, som findes her.

- det giver også borgerne adgang til en række publikationer, navnlig om specifikke EU-instrumenter.

Sidste opdatering: 16/03/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website