Kodanikud

Kuidas saab tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik kodanikele abiks olla

Võrgustik hõlbustab suhteid riiklike õigusasutuste vahel, millest saavad omakorda kasu inimesed, kes on kaasatud tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevatesse piiriülestesse kohtuasjadesse. Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik aitab parandada õiguskaitse kättesaadavust järgmisel viisil.

- See annab kodanikele konkreetseid teemasid käsitlevate lehekülgede kaudu hulgaliselt teavet Euroopa, riikliku ja rahvusvahelise tsiviil- ja kaubandusõiguse kohta. Teemade loetelu on kättesaadav siin.

- Samuti on võrgustik töötanud välja hulga väljaandeid, mis on suunatud eelkõige kodanikele ja käsitlevad konkreetseid liidu õigusakte.

Viimati uuendatud: 16/03/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta