Kansalaiset

Mitä hyötyä verkostosta on kansalaisille?

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto helpottaa kansallisten oikeusviranomaisten välistä yhteydenpitoa. Tästä on hyötyä kansalaisille, jotka ovat joutuneet osallisiksi rajat ylittäviin oikeudenkäynteihin siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Verkosto edistää oikeussuojan saatavuutta seuraavilla tavoilla:

- Verkoston tietosivuille on koottu kansalaisia varten monenlaista siviili- ja kauppaoikeutta koskevaa tietoa sekä kansallisella että unionin ja kansainvälisellä tasolla.

- Verkosto on myös laatinut useita julkaisuja, muun muassa kansalaisille tarkoitettuja oppaita eri EU-säädösten soveltamisesta.

Päivitetty viimeksi: 16/03/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme