Građani

Kako Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima može pomoći građanima

Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima olakšava odnose među nacionalnim pravosudnim tijelima i tako pomaže osobama uključenima u prekogranične građanske i trgovačke sporove. Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima pridonosi olakšavanju učinkovitog pristupa pravosuđu na sljedeće načine:

– građanima se izravno pruža širok spektar informacija o europskom, nacionalnom i međunarodnom građanskom i trgovačkom pravu koje su dostupne na stranicama o posebnim temama ovdje;

– u okviru Mreže pokrenute su brojne publikacije o specifičnim pravnim instrumentima Unije, osobito za građane i korisnike.

Posljednji put ažurirano: 16/03/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici