Občania

Ako môže Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) pomôcť občanom

Sieť EJS-civil uľahčuje vzťahy medzi vnútroštátnymi justičnými orgánmi, z čoho majú úžitok osoby, ktorých sa týkajú občianske a obchodné súdne konania s cezhraničným prvkom. Sieť EJS-civil pomáha zlepšiť účinný prístup k spravodlivosti týmito spôsobmi:

-     prostredníctvom stránok venovaným konkrétnym témam (k dispozícii tu) poskytuje občanom široké spektrum informácií o európskom, vnútroštátnom a medzinárodnom občianskom a obchodnom práve.

-     Sieť EJS-civil takisto vypracovala viaceré publikácie, a to najmä príručky pre občanov o konkrétnych právnych nástrojoch Únie.

Posledná aktualizácia: 16/03/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom