Ieškiniai dėl išlaikymo

Jei norite pareikalauti, kad būtų mokamas išlaikymas – pavyzdžiui, paprašydami iš su vaiku negyvenančio tėvo ar motinos mėnesinės išmokos vaikui išlaikyti – ES teisė leidžia pasinaudoti savo valstybės teismais, kad šie nustatytų skolininko prievolę mokėti išlaikymą ir nustatytų išlaikymo išmokos dydį. Toks teismo sprendimas bus lengvai pripažintas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Išsamesnės informacijos rasite spustelėję šalies vėliavos mygtuką puslapio dešinėje.

Naujos taisyklės nuo 2011 m. birželio mėn.

Nuo 2011 m. birželio 18 d. taikomos naujos taisyklės, susijusios su išlaikymo klausimais. Jomis ir toliau užtikrinama išlaikymo kreditoriaus teisminė apsauga, leidžiant jam paduoti skolininką į teismą savo valstybėje. Be to, dauguma atvejų 2007 m. Hagos protokolu nustatoma išlaikymo prievolėms taikoma teisė, ir visi valstybių narių teismų priimti sprendimai dėl išlaikymo laisvai juda Europos Sąjungoje ir gali būti be papildomų formalumų priverstinai vykdomi visose valstybėse narėse. Galiausiai išlaikymo kreditoriai ir skolininkai gali naudotis valstybių narių teikiama administracine pagalba.

Naujosios taisyklės taikomos visose 28 ES valstybėse narėse, įskaitant Daniją pagal 2005 m. spalio 19 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. Tačiau Danija kai kurių taisyklių – visų pirma taikytinos teisės ir centrinių institucijų bendradarbiavimo – netaiko.

Kai išlaikymą turintis mokėti arba gauti asmuo gyvena ES nepriklausančioje valstybėje, Konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo ir Protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės gali padėti atgauti išlaikymą ES nepriklausančiose valstybėse, kurios yra šių tarptautinių dokumentų šalys. Konvencija ES trečiųjų valstybių, kurios yra Konvencijos šalys, atžvilgiu įsigaliojo 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Neprivaloma standartinė forma su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti

Siekdamas palengvinti Išlaikymo reglamento praktinį įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis ES, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė neprivalomą standartinę formą, skirtą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti.

Šia neprivaloma forma siekiama palengvinti su išlaikymu susijusių įsiskolinimų išieškojimą; ji pateikiama 23 kalbomis. Prie formos pridedamas praktinis jos pildymo vadovas. Forma pateikiama šiais formatais: PDF PDF (1112 Kb) lt, redaguojamo PDF PDF (1308 KB) lt ir XLS Excel (434 Kb) lt.

Paskutinis naujinimas: 12/02/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma