Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta käytetään riitauttamattomien vaatimusten täytäntöönpanomenettelyssä, kun osapuolet ovat eri maissa. Yhdessä jäsenvaltiossa annettu, riitauttamatonta vaatimusta koskeva tuomio voidaan tällä menettelyllä helposti tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa.

Tuomari voi vahvistaa tuomion eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi käyttämällä vakiolomaketta.

Kun tuomioistuin on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen, se on lähetettävä täytäntöönpanoviranomaisille siihen jäsenvaltioon, jossa velallinen asuu tai jossa hänen omaisuutensa on.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen lisäksi on lähetettävä kopio alkuperäisestä tuomiosta. Eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta voidaan vaatia myös käännös sen mukaan, minkäkielisiä asiakirjoja toisen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaiset ottavat vastaan. Tuomio voidaan panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa ilman muita muodollisuuksia.

Linkkejä

Käsikirja Eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetun asetuksen soveltamista varten PDF (1127 Kb) fi

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen)

Päivitetty viimeksi: 07/06/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme