Жертви на престъпления

Ако сте станали жертва на престъпление, разполагате с редица права. Те могат да се отнасят до производството срещу извършителя (наказателното производство) или до обезщетението, мерките за защитата или подпомагането на жертвите. Тези права се различават в зависимост от това за коя държава членка на ЕС става дума.

През последните години ситуацията на жертвите на престъпления и защитата на техните права бяха обект на повишено внимание от страна на Европейския съюз (ЕС) и на неговите държави членки. От тази страница на портала може да намерите информация както за правото на ЕС, така и за правото на държавите членки.

Моля, посетете съответните подстраници, ако искате да намерите повече информация относно:

Последна актуализация: 13/05/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт