Oběti trestných činů

Pokud jste se stali obětí trestného činu, máte řadu práv. Mohou to být práva v rámci řízení proti pachateli (trestní řízení) nebo práva na odškodnění, ochranu či podporu. Tato práva se v jednotlivých členských státech Evropské unie (EU) liší.

V uplynulých letech se postavení obětí trestných činů i ochrana jejich práv staly předmětem zvýšené pozornosti jak na úrovni EU, tak i na úrovni jejích členských států. Tato stránka portálu vám pomůže nalézt informace o právu EU i členských států.

Navštivte relevantní podstránky, kde naleznete informace o:

Poslední aktualizace: 18/05/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.