Il-Vittmi ta' delitti(għalkemm hawnhekk tista' tfisser ukoll tal-kriminalità)

Jekk sfajt vittma ta' att kriminali, għandek għadd ta' drittijiet.  Dan jista' jkun fil-proċedimenti kontra t-trażgressur (proċedimenti kriminali) jew rigward kumpens, protezzjoni u assistenza. Dawn id-drittijiet ivarjaw fost l-Istati Membri differenti tal-Unjoni Ewropea (UE).

F'dawn l-aħħar snin, is-sitwazzjoni tal-vittmi tal-kriminalità u tal-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom irċevew attenzjoni ikbar kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea (UE) kif ukoll f'dak tal-Istati Membri tagħha. Permezz ta' din il-paġna tal-Portal, tista' ssib informazzjoni dwar il-liġi tal-UE kif ukoll dwar dik tal-Istati Membri.

Ikkonsulta s-sottopaġni rilevanti biex issib aktar informazzjoni dwar:

L-aħħar aġġornament: 19/05/2015

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna