Ofiary przestępstw

Osobie, która jest ofiarą przestępstwa, przysługuje szereg praw. Prawa te mogą jej przysługiwać w toku postępowania przeciwko sprawcy czynu (postępowania karnego) lub przy dochodzeniu odszkodowania. Prawa te przysługują jej również w dziedzinie udzielania ochrony i przyznawania pomocy. Prawa te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W ostatnich latach sytuacja ofiar przestępstw i ochrona ich praw były przedmiotem wzmożonej uwagi zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich. Na tej stronie można znaleźć informacje dotyczące przepisów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich w tej dziedzinie.

Na odpowiednich podstronach można znaleźć informacje na temat:

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2015

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony