Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Kompensācija

Noziegumos cietušie Eiropas Savienībā (ES) var saņemt kompensāciju par gūtajiem miesas bojājumiem un/vai ciestajiem zaudējumiem neatkarīgi no tā, kurā ES vietā noziegums izdarīts.

Valsts mēroga gadījumi

Katrā ES dalībvalstī ir sava sistēma, lai kompensētu cietušajiem noziegumu dēļ radīto kaitējumu. Ir divi galvenie kompensācijas pieprasīšanas veidi: cietušie var iesniegt pret likumpārkāpēju vērstu prasību (šādos gadījumos parasti jāvēršas tiesā civilprocesuālā kārtībā) vai pieprasīt kompensāciju no valsts.

Tomēr dažkārt cietušais var iesniegt kompensācijas prasību arī pret likumpārkāpēju ierosinātā kriminālprocesa laikā. Sīkāka informācija par šādu kompensācijas pieprasīšanas iespēju atrodama šeit (izvēlieties kādu no lapas labajā pusē redzamajiem valstu karogiem un noklikšķiniet uz saites “Manas tiesības tiesas procesā”).

Pārrobežu gadījumi

ES tiesību akti nodrošina, ka katrā dalībvalstī ir valsts sistēma, kas garantē noziedzīgos nodarījumos cietušajiem taisnīgu un samērīgu kompensāciju un vienkāršu kompensācijas saņemšanas kārtību neatkarīgi no tā, kurā vietā Eiropas Savienībā persona ir cietusi noziedzīgā nodarījumā. Attiecīgais ES tiesību akts ir Direktīva par kompensāciju noziegumos cietušajiem. Tā atvieglo noziegumos cietušajiem kompensācijas saņemšanu pārrobežu gadījumos (piemēram, ja noziegums izdarīts dalībvalstī, kas nav cietušā dzīvesvietas valsts), un ar to izveido dalībvalstu iestāžu sadarbības sistēmu.

Lapa atjaunināta: 15/06/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.