Għodda għall-qrati u għal dawk li jipprattikaw

L-Unjoni Ewropea (UE) qed tistinka biex tiffaċilita l-iskambju transkonfinali bejn il-qrati u bejn il-professjonisti legali. L-istrumenti leġiżlattivi ġew stabbiliti bil-għan li jippermettu li l-proċeduri transkonfinali jimxu b'pass mgħaġġel, li jiġu kunsidrati d-deċiżjonijiet kriminali ta' Stati Membri oħra u li jiġu utilizzati t-teknoloġiji tal-informazzjoni sabiex is-sistemi legali ta' Stati Membri oħra jsiru aktar aċċessibbli għall-pubbliku in ġenerali u għall-professjonisti legali.

Din il-parti tal-Portal tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-professjonisti legali l-istrumenti leġiżlattivi li jiffaċilitaw il-proċeduri transkonfinali fil-materji ċivili u kummerċjali kif ukoll fil-materji penali. Għaldaqstant, hemmhekk tista' ssib spjegazzjonijiet dwar:

L-aħħar aġġornament: 27/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna