Välkommen till den nya europeiska
e-juridikportalen!

I e-juridikportalen vill vi samla relevant rättsinformation på ett
och samma ställe.

I ett första steg informerar vi här på 23 språk om de olika rättssystemen och förbättrar dina möjligheter till rättslig prövning i EU.