Velkommen til den nye version af EU’s e-Justice-portal!

På den europæiske e-justice-portal vil vi i fremtiden samle al relevant retsinformation.

I første omgang vil vi informere om de forskellige retssystemer og give dig bedre adgang til retsvæsenet i hele EU på 23 sprog.